facebook
 

Przetargi

/////////////////////////////////////////

27.11.13 /// Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi hotelowe na Festiwalu Boska Komedia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na

 

hotel 5-gwiazdkowy w centrum miasta (załącznik)

hotel 4-gwiazdkowy w Nowej Hucie (załącznik)

hotel 4-gwiazdkowy w Nowej Hucie_2 (załącznik)

hotel 3-gwiazdkowy w Nowe Hucie (załącznik)

hotel 3-gwiazdkowy w Nowej Hucie_2 (załącznik)

hotel 2-gwiazdkowy w Nowej Hucie (załącznik)

hotel 3-gwiazdkowy w centrum miasta (załącznik)

 

//////////////////////////////////////////////

09.08.13 /// Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi budowlane (TUTAJ)

/////////////////////////////////////////////////////

18.07.13 /// OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie w budynku Teatru Łaźnia Nowa w piwnicy: 1. montażu drzwi ppoż o odporności EI 60, stalowych, 2. zamontowanie jednego nadproża z belek
stalowych i wykucia odpowiednich otworów dla drzwi 3. ścian GK spełniających odporność ogniową REI 120 4. montażu 2 hydrantów fi 50 z pełnym osprzętem 5. wyrównanie posadzek betonowych 6. prac malarskich 7. pomalowanie posadzki betonowej 8. pomalowanie założonych drzwi 9. wykonanie potrzebnych projektów wykonawczych
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (załącznik)

OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO (załącznik)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (załącznik)

OFERTA WYKONAWCY (załącznik)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (załącznik)

//////////////////////////////////////////////////////

20.03.13 /// Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na druk dwutygodnika Lodolamacz

Teatr Łaźnia Nowa ogłasza przetarg na wykonanie usługi polegającej na druku czasopisma o nazwie Lodołamacz wraz dostawą pisma do siedziby zamawiającego: Kraków os. Szkolne 25.

Oferta - Druk Lodołamacza

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Umowa o wykonanie usługi druku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

//////////////////////////////////////////////

04.12.12 /// Świadczenie usług hotelarskich - pokoje 1osobowe i 2osobowe

Teatr Łaźnia Nowa ogłasza przetarg na:

Świadczenie na rzecz Teatru Łaźnia Nowa usług hotelarskich w Krakowie - zapewnienia noclegów w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych Hotel 4 gwiazdkowy, ze śniadaniem, który znajduje się 10 minut pieszo od Teatr Łaźnia Nowa.

Przetarg nr 6 (załącznik)

///

Świadczenie na rzecz Teatru Łaźnia Nowa usług hotelarskich w Krakowie - zapewnienia noclegów w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych : 80 jedynek, Hotel 4 gwiazdkowy, ze śniadaniem, który znajduje się 20 minut pieszo od Studia TVP Lęg.

Przetarg nr 5 (załącznik)

///

Świadczenie na rzecz Teatru Łaźnia Nowa usług hotelarskich w Krakowie - zapewnienia noclegów w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych: Hotel 3 gwiazdkowy, ze śniadaniem, oddalony maksymalnie o 10 minut pieszo od Teatru Łaźnia Nowa.

Przetarg nr 7(załącznik)

//////////////////////////////////////////////

19.11.12 /// Świadczenie usług hotelarskich - hotel kategoria 3 gwiazdki

Teatr Łaźnia Nowa ogłasza przetarg na:

świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Festiwalu Boska Komedia hotel kategoria 3 gwiazdki. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich (noclegów wraz ze śniadaniami w jednoosobowych pokojach w hotelu w kategorii 3 gwiazdki , w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów  hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

///

Termin otwarcia to 22 listopada o 15.00 w Teatrze Łaźnia Nowa

///

oferta Hotele_2012_3Xcentrum KRK (załącznik)

siwz opis przedmiotu zamowienia_2012-3X_centrumKRK (załącznik)

siwz_hotele_2012_3Xcentrum_KRK_ 1 (załącznik)

umowa _ Hotele_2012_wzor (załącznik)

załącznik_art_24_hotele (załącznik)

załącznik_do_Hotele_art 22_ogólny (załącznik)

//////////////////////////////////////////

19.11.12 /// Świadczenie usług hotelarskich - hotel kategoria 4 gwiazdki

Teatr Łaźnia Nowa ogłasza przetarg:

przetarg na świadczenie usług hotelarskich w Krakowie – zapewnienia noclegów wraz ze śniadaniem w jednoosobowych i dwuosobowych pokojach w terminach wskazanych przez Zamawiającego, w hotelu kategorii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
do SIWZ.

///

Termin otwarcia to 22 listopada o 15.00 w Teatrze Łaźnia Nowa

///

oferta_Hotele_2012_4Xwcentrum KRK (załącznik)

hotele_2012_4Xcentrum (załącznik)

umowa _ Hotele_2012 (załącznik)

załącznik_art_24_hotele (załącznik)

załącznik_do_Hotele_art_22_ogólny (załącznik)

siwz opis przedmiotu zamowienia-2012-4Xw centrum krakowa (załącznik)

//////////////////////////////////////////////////

11.04.12 /// Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Wykonanie usługi polegającej na druku czasopisma o nazwie Lodołamacz wraz dostawą pisma do siedziby zamawiającego: Kraków os. Szkolne 25.

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (załącznik 1)

 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia na offset (załącznik 2)

/////////////////////////////////////////////////////////////